0
0 / 95

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/95 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Ursprung på M Soleus?

 • Vart fäster M Soleus?

 • Vad har Gastrocnemius mediala huvud för ursprung?

 • Vad har Gastrocnemius laterala huvud för ursprung?

 • Vart fäster Gastrocnemius?

 • Vart har Peroneus Longus sitt ursprung?

 • Vart har Peroneus brevis sitt ursprung?

 • Vart fäster Peroneus longus?

 • Vart fäster Peroneus brevis?

 • Vart har Tibialis anterior sitt ursprung?

 • Vart fäster Tibialis anterior?

 • Vad har extensor digitorum longus för ursprung?

 • Vart fäster extensor digitorum longus?

 • Vart har Semimembranosus sitt ursprung?

 • Vart fäster semimembranosus?

 • Vad har semitendinosus för ursprung?

 • Vart fäster semitendinosus?

 • Vart har biceps femoris långa huvud sitt ursprung?

 • Vart har biceps femoris korta huvud sitt ursprung?

 • vart fäster biceps femoris?

 • Vart fäster vastus muskulaturen? (medialis, intermedius, lateralis och rectus femoris)

 • vart har rectus femoris sitt ursprung och vad har den för extra fu som vastus muskulaturen ej har?

 • Vart har adductor longus sitt ursprung?

 • vart fäster adductor longus?

 • Vart har adductor magnus sitt ursprung?

 • vart fäster adductor magnus?

 • vart har Gracilis sitt ursprung?

 • Vart fäster gracilis?

 • vart har sartorius sitt ursprung & fäste?

 • vart fäster iliopsoas båda delar?

 • Vart har Psoas major sitt ursprung?

 • vart har iliacus sitt ursprung?

 • Vart fäster gluteus minimus och medius?

 • Vart har gluteus minimus sitt ursprung?

 • vart har gluteus medius sitt ursprung?

 • vart har gluteus maximus sitt ursprung?

 • Gluteus maximus har annat fäste än de 2 andra , vilket/vilka ?

 • vart har tensor fascia latae sitt ursprung?

 • Bålen, (Huset) hur många muskler ingår i den?

 • Vad kan anses som golv och tak i bålen (huset) ?

 • Vad kan anses som främre vägg i bålen, huset?

 • vad kan anses som sidoväggar i bålen, huset?

 • vad kan anses som bakre vägg i bålen, huset?

 • Vad kan anses som tapet i bålen, huset?

 • Vart fäster latissimus dorsi?

 • Vart fäster båda rhomboideus musklerna?

 • Vart har rhomboideus major sitt ursprung?

 • vart har rhomboideus minor sitt ursprung?

 • Trapezius har 3 delar, vilka?

 • Vad har trapezius descendens för ursprung?

 • Vad har trapezius transversus för ursprung?

 • Vad har trapezius ascendens för ursprung?

 • Vart fäster descendens?

 • Vart fäster transversus?

 • Vart fäster ascendens?

 • Vart har levator scapula sitt ursprung?

 • Vart fäster levator scapula?

 • vad har serratus anterior för ursprung?

 • vart fäster serratus anterior?

 • vart har teres major sitt ursprung?

 • vart fäster teres major?

 • Deltoideus har 3 delar med samma fäste, vilket?

 • vart har deltoideus anterior sitt ursprung?

 • vart har deltoideus medialis sitt ursprung?

 • vart har deltoideus posterior sitt ursprung?

 • vart har pectoralis major sitt ursprung?

 • vart har pectoralis minor sitt ursprung?

 • vart fäster pectoralis major?

 • vart fäster pectoralis minor?

 • rotatorcuffen, supraspinatus vilket ursprung?

 • rotatorcuffen, supraspinatus, infraspinatus och teres minor har samma fäste, vilket?

 • rotatorcuffen, infraspinatus ursprung?

 • rotatorcuffen, teres minor ursprung?

 • rotatorcuffen, subscapularis ursprung?

 • subscapularis har ett annat fäste än de andra 3 i rotatorcuffen, vilket?

 • triceps brachii har 3 delar med alla samma fäste , vilket?

 • triceps brachii: caput longum vilket ursprung?

 • triceps brachii: caput medialis ursprung?

 • triceps brachii: caput lateralis ursprung?

 • biceps brachii har två huvuden, longum och brevis. vart har longum sitt ursprung?

 • biceps brachii: vart har caput brevis sitt ursprung?

 • biceps brachii: vart fäster caput longum?

 • biceps brachii: vart fäster caput brevis?

 • brachialis, vilket ursprung har den ?

 • vilket fäste har brachialis?

 • vart har extensor digitorum sitt ursprung?

 • vart fäster extensor digitorum?

 • flexor digitorum profundus och superficialis. Vilket ursprung har superficialis?

 • flexor digitorum profundus och superficialis. vilket ursprung har profundus?

 • vart fäster superficialis?

 • vart fäster profundus?

 • Latissimus dorsi ursprung: Via thoracolumbalfascian från processus spinosus Th7-Th12, L1-L5 vad mer saknas?

 • Vart har vastus medialis för ursprung?

 • vart har vastus intermedius sitt ursprung?

 • vart har vastus lateralis sitt ursprung?