0
0 / 59

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/59 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Foto av tolomea / CC BY

  Om man saknar en sorts tappar är man troligtvis?

 • Sensorisk information passerar en viss struktur i hjärnan innan den förmedlas till ”sitt” bearbetningscentctrum. Vilken?

 • Vilket av följande är inte ett exempel på en gliacell?

 • Vad innebär det att en sinnesreceptor adapterar?

 • Vilken av nedanstående ledningsbanor i ryggmärgen leder efferenta signaler?

 • Vilken av nedanstående sinnesreceptorer klassas INTE som mekanoreceptorer?

 • Vilken struktur ingår INTE i böj-/bortdragningsreflexen?

 • Vilken struktur ingår inte i sträckreflexen?

 • Foto av Hey Paul Studios / CC BY

  Vilken funktion har cerebellum (lillhjärnan) ”ansvar” för?

 • Foto av Marvin Kuo / CC BY

  Vilket av följande påståenden om upplevelsen av smärta är fel?

 • Vad är ett motorneuron?

 • Vad bildas i ependymcellerna i hjärnans ventriklar?

 • Glatta muskelceller styrs framför allt av..

 • Proprioceptorernas uppgift är framför allt att..

 • Foto av vargklo / CC BY-SA

  Vilken/vilka av följande strukturer finns på tungan?

 • Vad innebär ett receptoriskt fält?

 • Vilken reflex hjälper oss normalt att förhindra fortsatt vävnadsskada (exempelvis om man råkar trampa på ett häftstift)?

 • Vilket ses inte som en fysiologisk effekt av sympatikusaktivering?

 • Vilket påstående om smärta är felaktigt?

 • Foto av martie1swart / CC BY

  Antag att en katt stryker sig mot din vad. Beskriv aktionspotentialens väg från vaden till medvetandet?

 • Vilka strukturer räknas till det centrala nervsystemet?

 • Vad är SANT om grå och vit substans?

 • Vilket påstående om gliacellers funktioner är FELAKTIGT?

 • Vilken av nedanstående strukturer påverkar direkt regleringen av det autonoma nervsystemet?

 • Vilket/vilka blodkärl förser hjärnan med syre- och näringsrikt blod?

 • Vilket påstående om nervceller är FELAKTIGT?

 • Vilka ryggmärgsbanor leder sensoriska nervsignaler?

 • Vad innebär ett dermatom?

 • Foto av ukpix / CC BY

  De sensoriska signalerna bearbetas i olika områden i hjärnan. I vilken lob finns den primära hörselbarken?

 • Vilket av nedanstående är INTE involverade i förmågan att hålla balansen?

 • Vad kallas den kranialnerv som leder signalerna från stavarna och tapparna till centrala nervsystemet?

 • Signalerna från ryggmärg till skelettmuskulatur går i nervtrådar av typen A-alfa. Vad möjliggörs med denna nervfibertyp?

 • Autonoma nervsystemet har en graderad aktivitet. Vad innebär det?

 • HPA-axeln involverar i huvudsak tre regioner/strukturer/organ. Vilken tillhör INTE HPA-axeln?

 • Vilken transmittorsubstans är vanlig i både det perifera och det centrala nervsystemet?

 • Vad är sant om cerebrospinalvätskan?

 • Vilket är INTE ett exempel på en gliacell?

 • I vilken del av hjärnan sitter primära sensoriska kortex?

 • Vilket påstående om nervceller är FELAKTIGT?

 • Vilka receptorer är INTE en form av mekanoreceptorer?

 • Vad är sant om sinnescellerna i smaklökarna?

 • Vad innebär ett receptoriskt fält?

 • Vilken nerv är det som förmedlar signalerna från fotoreceptorerna i ögat?

 • Vilken reflex kopplas samman med vår förmåga att hålla balansen stående?

 • Vilket område i hjärnan förknippas normalt INTE med smärtupplevelsen?

 • Nociception kan förstärkas genom en rad olika system. Vilket av följande förstärker INTE nocieceptiva signaler?

 • Vilken fibertyp i nervsystemet är myeliniserad och har högst ledningshastighet (samt kopplas samman med muskelaktivitet)

 • Vad är INTE en effekt vid aktivering av sympatiska nervsystemet?

 • Vilket påstående om ryggmärgen är korrekt?

 • Vilken av följande är inte en kranialnerv?

 • Vilken struktur i hjärnan styr det autonoma nervsystemet och frisättningen av flertalet hormoner?

 • Vilken av dessa olika sensoriska receptorer adapterar långsammast (eller inte alls) till stimuli?

 • Vilket av följande tillhör inte proprioceptionen?

 • Vad hör till balansorganen?

 • Foto av sara.lauderdale / CC BY

  Vad kan en sensorisk hörselnedsättning innebära?

 • Foto av MattX27 / CC BY-SA

  Vad har regnbågshinnan (iris) i ögat för huvudsaklig funktion?

 • Vilken funktion har de basala ganglierna?

 • Vilken reflex är det som kan utlösas när läkaren slår med reflexhammaren på muskelsenan nedanför ett böjt knä?

 • Nociception kan förstärkas genom en rad olika system. Vilket av följande förstärker inte nociceptiva signaler?