0
0 / 72

Bonus message

 • 1. Var hittar man info om vilka hjullastare och traktorer som får bära TMA?

 • Vilken vikt och axelavstånd ska en hjullastare ha för att få bära TMA?

 • Vad ska en bil med personkorg ha enligt krav?

 • När behöver en bil med personkorg energiupptagande skydd (TMA, buffert)?

 • Hur ska man hålla ner fordonsgaser enl arbetsmiljöverket vid vägarbeten?

 • Hur ska man inne från TMA-hytten kunna veta att ljuspilen fungerar och att rätt budskap visas?

 • Vem är huvudansvarig att undersöka arbetsförhållandena (arbetsmiljömässigt)?

 • Vad bör TMA-föraren läsa innan påbörjat arbete?

 • Vad är en tung lastbil?

 • Max hastighet med en tung lastbil på väg med mötande trafik och 90km/h om man är på väg med fyllnadsmassor till vägarb?

 • TMA med E13 (30 km/h) och A9 Gupptavla eftersom farthinder på 5 cm. Behöver man verkligen skylta extra med A9?

 • Måste fast vägskyltning alltid sättas upp?

 • När får man bryta mot trafikregler som väghållningsfordon?

 • Hur ska man tänka ang vägarbeten enl Vägkungörelsen?

 • Får man sätta upp vägmärken hur man vill på vägen?

 • Får man någonsin utmärka fasta arbeten med intermittent utmärkning

 • Vilken är den högsta tillåtna hastigheten som trafikanter får passera ett vägarbete på motorvägen?

 • Vad ska göras innan en etablering och avetablering påbörjas?

 • När behöver du varselkläder om du kör maskin?

 • Varför kräver Trafikverket att personal har en viss kompetens?

 • Hur lång tid har man på sig att rätta till brister efter en kontroll av utmärkningen?

 • Vid ett trafikarbete med C31 märker man att sträckan med C31 måste förlängas akut. Hur gör man?

 • Hur lång ska en tunnel vara för att innefattas i lagen om säkerhet för tunnlar?

 • Ett arbete ska göras inne i en tunnel med 70 km/h, ingen trafikplats. Var ska man börja med avstängningen?

 • När ska F26 användas?

 • Vad gäller för E11 tavlan på ett fast arbete? Hur många dagar får den max sitta uppe?

 • När man får använda X3 med vågräta linjer?

 • Vad gäller för x2?

 • Får X5 ljuspil eller ljuspilar placeras på vägbanan?

 • Vad gäller för tavlan?

 • Vad innebär tavlan om den finns i ett körfält?

 • Om vi placerar förbudsmärke eller påbudsmärke ovanför vägbana med flera körfält, vad gäller?

 • Vad är man skyldig att göra med en riskbedömning enligt arbetsmiljölagstiftningen?

 • Hur ska trafiken regleras om vägarbete är längre än 750 m på skyddsklassad väg och längre än 2000 m på normalklassad väg

 • Vilket är det längsta tillåtna avståndet för reglering med trafikljus på normalklassad väg?

 • Vilket är det längsta tillåtna avståndet för reglering med trafikljus på skyddsklassad väg?

 • Om vi har en avstängning som är 10 km lång eller längre. Hur ska hastighetsbegränsningen upprepas?

 • Om vi har satt upp ett varningsmärke utan T2 med avstånd, hur ska det upprepas?

 • Får fast arbete utföras med intermittent utmärkning?

 • Som vilket arbete klassas etablering och avetablering?

 • Får man bryta mot alla trafikregler när man arbetar med väghållning?

 • När ska A20 användas?

 • Får vi anpassa utsättning av skyddsanordningar?

 • Om trafiken inte kan ledas eller flyttas om, vad gäller för krav på skyddsanordningar?

 • När ska man använda A11, varning för stenskott?

 • Om man arbetar oskyddat närmare än 2,5 m från trafiken, hur fort får trafiken köra?

 • Får du på en vägmärkesvagn montera varningsmärket VMF A 10 "slirig körbana"?

 • Krävs det TMA-skydd vid ett rörligt arbete, om vägen är skyddsklassad?

 • Ska den som ansvarar för trafikljus på en vägarbetsplats enl. TRVK/TRVR ha kompetensnivå 3 b (vakt)?

 • Du ska rätta till utmärkningen i dagsljus. Sikten dålig på grund av dimma. Du bär varseljacka. Är du tillräckligt klädd?

 • Är V3-principen ett krav enligt vägmärkesfördordningen?

 • Krävs tungt skydd vid ett fast arbete, om vägen inte är skyddsklassad och har en högsta tillåten hastighet på 50 km/h?

 • Är stor påverkan = restid förlängs upp till 5 min

 • E11, ska vägmärket sättas upp på båda sidor av vägen?

 • Ska du sätta upp varningsmärket A20 på ett avstånd av 150-250 m på vägar med hastighetsbegränsning 50 km/h?

 • Är max väntetid vid vakt kombinerat med lots 5 min?

 • Behövs det baksidesreflexer på vägmärkesvagn?

 • Varningsmärken ska upprepas efter 250 m. Finns någon möjlighet att slippa det?

 • Krävs det att trafikingenjören på Trafikverket föreskriver en trafikföreskrift innan skyltsättning hastighetsbegränsning

 • Får ett väghållningsfordon köra mot rött ljus?

 • Får man använda bara ett trafikljus

 • Får man framföra ett väghållningsfordon som är 3 m bred?

 • I vilket dokument står trafikkrav vid konsultuppdrag ex mätningar inför upphandling?

 • Vart kan man läsa om utredning av omledningsväg?

 • I vilket dokument står trafikregler i en upphandling?

 • Vad ska du göra om du inte kan följa Trafikverkets krav vid arbetet?

 • Fullastad bil och släp med material på BK3 till pågående vägarbete?

 • Blödande asfalt, vad gör du?

 • Vilka fasta vägmärken ska täckas/tas bort vid pågående vägarbete?

 • Vilket regelverk hanterar framkomlighet för rörelsehindrade?

 • Du har krav på dis att ställa ut barriär i klass N2, vad gör du?

 • Var beskrivs vad som gäller framförande av väghållningsfordon?