0
0 / 17

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/17 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Hur många typer av drömmar finns det? 

 • En dröm som visar ditt förhållande till dig själv, din psykiska process för tillfället och ditt känsloläge är en ??

 • Vilket av följande påstående är sant? 

 • Viken av drömterapeuterna nedan blev mycket stor Europa genom att framhålla och visa på drömkällans opersonliga källor?

 • Vilken av Louise Minerva-Lis böcker om drömmar kan rekommenderas för någon som vill börja förstå sina drömmar?

 • En dröm som handlar om något aktuellt och som kan länkas till en tidigare erfarenhet kan karaktäriseras som en ….?

 • I vilket rum skulle en dröm som handlar om drömmarens behov av andlig och psykologisk näring vanligen utspela sig? 

 • I vilket rum skulle en dröm vanligen utspela sig om den rör drömmarens behov av att rena sig från oanvändbara känslor?

 • Vad kan en dröm som visar att WC är överfull med avfall som inte går att spola bort handla om? 

 • Vad är en beprövat framgångsrik utgångspunkt när en dröm ska analyseras? 

 • Vad kan det betyda om hen drömmer att hen är tillbaka i skolan? 

 • Vatten i en dröm kan symbolisera? 

 • Kläder i en dröm kan vanligen symbolisera? 

 • Djur (utom fåglar) i en dröm symboliserar vanligen? 

 • En drömhund kan visa sig ilsken eller tillgiven. Vad kan skillnaden bero på?

 • Om du är nyfiken på din egen inre sanning här och nu, vad kan du kostnadsfritt göra?

 • Det finns fördjupade svar på alla frågor i detta Quiz, särskilt i en av böckerna nedan, vilken?