0
0 / 34

Bonus message

 • Vilken religion har denna symbol?

 • Vilken religion har denna symbol?

 • Vilken religion har denna symbol?

 • Vilken religion har denna symbol?

 • Vilken religion har denna symbol?

 • Foto av Anna-Stina / CC BY

  Denna religionen är störst med strax över 2 miljarder anhängare.

 • Foto av S@ndrine Néel / CC BY

  Denna religionen är den minsta av världsreligionerna (d.v.s. har minst antal följare)

 • Foto av annagustafsson2012 / CC BY

  Denna religion är den enda världsreligionen som saknar gud/gudar.

 • Denna religion sticker ut från de andra på så sätt att den saknar grundare.

 • Inom dessa religioner är det vanligt att pojkar genomgår omskärelse.

 • Foto av S@ndrine Néel / CC BY

  Denna religion saknar en helig bok som alla anhängare anser är lika viktig.

 • Foto av Anna-Stina / CC BY

  Inom denna religion bör man inte äta skaldjur eller blanda kött- och mjölkprodukter.

 • Denna religion är inte alls utbredd utan finns i princip bara på den plats där den grundades.

 • Foto av S@ndrine Néel / CC BY

  Inom dessa religioner tror man INTE på reinkarnation

 • Foto av Sunny M5 / CC BY

  Denna religion är polyteistisk

 • Foto av kevin dooley / CC BY

  Förenklat kan man säga att kristendomens gamla testamente handlar om Moses. Vem handlar då det nya testamentet om?

 • Foto av Sean MacEntee / CC BY

  Inom denna religion infaller helgdagen och den viktigaste gudstjänsten på lördagen.

 • Foto av Kiwi Tom / CC BY

  Denna religion har allra flest levnadsregler att följa

 • Foto av ICU? I BE4 see you ? / CC BY

  Inom denna religion är det viktigaste att tro på Gud - inte att följa särskilda regler.

 • Foto av FotoArt MB / CC BY-SA

  I dessa religioner är det viktigt att vara god, t.ex. inte stjäla, döda eller skada andra.

 • Foto av Amy Aletheia Cahill / CC BY-SA

  Denna religion har ungefär en miljard anhängare.

 • Foto av .Elisa. / CC BY

  Traditionellt sätt är kvinnan underordnad mannen i alla 5 världsreligionerna.

 • Foto av Renata F Nascimento / CC BY

  Alla 5 världsreligionerna har samma syn på vad som sker efter döden.

 • Foto av gonzalo.rivero / CC BY-SA

  Hinduer och buddhister vill födas om i samsara. Det bästa är att återfödas som ko.

 • Foto av Cosmos Photography / CC BY

  Kristendom och islam sticker ut från de andra på så sätt att de har större geografisk spridning. (Finns på fler ställen)

 • Foto av Sergey Ivanov / CC BY-SA

  Denna buddhistiska riktning är mer lik de Abrahamitiska religionerna än den andra. T.ex. ser man Nirvana som en plats.

 • Foto av Chris.L.Dodds / CC BY-SA

  Judar och muslimer menar att Jesus fanns, men han var inte guds son och inte messias (frälsaren).

 • Foto av kurt.stocker / CC BY

  I denna religion heter den heliga byggnaden stupa.

 • Foto av Infomastern / CC BY-SA

  Denna världsreligion är yngst.

 • Foto av kurt.stocker / CC BY

  I denna religion vill man bada i en särskild flod för att rena sig från sina synder.

 • Foto av Infomastern / CC BY-SA

  Dessa religioner tillhör de Abrahamitiska

 • Foto av Infomastern / CC BY-SA

  Riktningarna inom denna religion är mycket lika, de skiljer sig främst i hur noga man följer alla regler.

 • Foto av nahid-v / CC BY

  Båda dessa religioner delades i två riktningar då folket hade olika åsikter/tolkningar när deras grundare dog.

 • Foto av Infomastern / CC BY-SA

  Detta ord betyder att religionen saknar gud.