0
0 / 33

Bonus message

 • Vilken av följande är sant?

 • P=U*I är en formel för vadå?

 • Vad är korrekt gällande Ohms lag?

 • Resistivitet mäts i "Rå". Ange resistiviteten för koppar?

 • Resistivitet mäts i "Rå". Ange resistiviteten för Aluminium?

 • Vad är den kemiska förteckningen för koppar?

 • R = "rå" * l / a Är en formel för vadå?

 • Vad betyder Uh ?

 • Vad betyder R ?

 • Vad av följande är sant gällande beräkning av verkningsgrad?

 • Vad står XL för?

 • Vad står Q för?

 • Vilken bokstav Betecknar storheten Skenbar effekt?

 • vad betyder beteckningen f ?

 • Vad betecknar aktiv effekt?

 • Vad är P2?

 • Vad är verkningsgrad?

 • Vad är P1 ?

 • Vad betyder P?

 • ange beteckningen för Kapacitiv Reaktans

 • ange beteckningen för Induktiv Reaktans

 • Ange beteckningen för Kapacitans

 • Vad mäts Kapacitans i ?

 • Vad mäts Aktiv effekt i?

 • Vad mäts Induktans i?

 • Kapacitansen hos en kondensator mäts i en enhet. Vilken?

 • Vad är sant gällande skenbar effekt?

 • Vad är sant gällande Aktiv effekt?

 • Två parallellkopplade resistorer har en resistans på 100 Ohm vardera. Vad blir deras totala resistans tillsammans?

 • Två serie-kopplade resistorer har en resistans på 100 Ohm vardera. Vad blir deras totala resistans tillsammans?

 • Vad av följande ger upphov till Induktiv reaktans (Xl) ?

 • Vad av följande ger upphov till Kapacitiv reaktans (Xc) ?

 • Vad räknar man ut med denna formel ?