0
0 / 21

Bonus message

 • Bilden föreställer en akvedukt. Vad är en akvedukt?

 • Vad är Hellenismen?

 • Vilket år var Romarriket som störst till ytan?

 • Vilka av följande räknades inte som medborgare i den tidiga Athenska demokratin?

 • Vilken kejsare gjorde sig känd för sitt grymma sätt att regera, och att ha drivit den romerska ekonomin i botten?

 • Vad heter floden som stadsstaten Rom slogs med omgivande folk om att kontrollera?

 • Vad kallades det folk som regerade ett område norr om Rom, och som konkurrerade med Rom om den viktiga floden?

 • Ungefär när hade Rom lyckats med att erövra hela Italienska halvön?

 • Under vilken kejsare erövrade romarna Gallien (Frankrike)?

 • Ungefär när erövrade Rom Britannien, och under vilken kejsare?

 • Vad hette ledaren över det nordafrikanska Karthago, som invaderade Rom på 200-talet f.v.t?

 • Vad menar man när man talar om de "puniska krigen"?

 • Vad använde Rom för strategi för att behålla erövrade områden?

 • Vilket påstående stämmer?

 • Varför blev slavarna viktiga för Romarriket?

 • När delades det romerska riket?

 • Varför delades riket?

 • När upphörde Västrom att existera?

 • När gick Östrom under?

 • Vilket känt rike invaderade Östrom vilket ledde till att det föll?

 • Vilken var Östroms huvudstad?