0
0 / 10

Bonus message

  • Bergarbetena i Hallandsåstunneln avslutades år 2013. Vilket lag tog SM-guld i ishockey samma år?

  • År 2014 firade SGF 100 år. År 1914 då SGF bildades, vad av följande var INTE sant för detta år?

  • Den initiala versionen av beräkningsprogrammet Plaxis släpptes år 1982. Vilken av våra kunglighet föddes också detta år?

  • Karl von Terzahgi går bort år 1963. Vilken av följande händelser hände INTE detta år?

  • År 2013 släppte SGF sin geotekniska fälthandbok. Vem vann melodifestivalen samma år?

  • År 2010 blev tidigare Banverket och Vägverket istället Trafikverket. Var hölls OS samma år?

  • Den första tunneln i Stockholms tunnelbana togs i drift år 1933. Vad hände också detta år?

  • Enda sedan 1978 har SGF anordnat Grundläggningsdagen. Hur mycket fick svenskarna i snitt betala för bensin det året?

  • Grundläggningsdagen 2020 blev inställd pga Covid-19. Vilken av dessa händelser hör INTE hemma år 2020?

  • Till hösten 2021 kommer GD att genomföras igen. Vilket datum kommer detta ske?