0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • What was the Bengal tiger earlier called?

  • What doesn't the Bengal tiger like?

  • What do the villagers do in India where the Bengal tiger lives

  • How many Bengal tigers are left in India?

  • How far can the Bengal tiger pull a prey?

  • The Bengal tiger is the...

  • How tall is the Bengal tiger?

  • When a tiger cub comes into the world, what... ?

  • How fast can the Bengal Tiger run?

  • Why is this an important topic?