0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Vilken mening stämmer in på allemansrätten?

  • Vilka vägar bör man undvika att rida på eftersom hästens hovar kan förstöra dem?

  • Hur länge kan skräp som lämnas i naturen finnas kvar och skada växter och djur?

  • När är det extra viktigt att inte störa vilda djur och fåglar?

  • Vad får man inte göra i naturen?

  • Vad ska jag tänka på när jag möter andra människor när jag är ute och rider?

  • Var i naturen är det inte tillåtet att röra sig fritt?

  • Vad menas med att en blomma är fridlyst?

  • Var ska man vara extra försiktig när man går och rider i naturen?

  • Vad gäller med hundar i naturen?