0
0 / 16

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/16 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vilket år infördes pappamånaden?

 • När infördes förbud mot barnaga i Sverige?

 • När infördes den fria skolvalet?

 • L vill att kunskap ska stå i fokus i skolan. När infördes betyg från 6:e klass?

 • Bengt Westerberg var den förste partiledaren som krävde EUmedlemskap efter Berlinmurens fall -89. När blev vi medlemmar?

 • Närinfördes kvinnlig rösträtt i Sverige?

 • Liberalerna tog ställning för en samtyckesregel och en oaktsamhetsregel redan 2013. När infördes Samtyckeslagen?

 • När infördes reformen om möjlighet till Registrerat partnerskap som Barbro Westerholm kämpat för i många år?

 • Liberalerna grundade assistansreformen. Vilket år infördes Personlig assistans / LSS?

 • Vilket år ansökte Sverige om Natomedlemsskap? Folkpartiet var det första riksdagspartiet som krävde detta 1999.

 • Personlig husläkare! Liberalt krav sedan 1970-talet. När räknar vi med att detta blir verklighet?

 • Från vilket år blev det möjligt med "Eget rum på äldreboenden" och därmed stopp för tvångsmässigt sammanboende?

 • Folkpension infördes på förslag av liberalen Karls Staaffs regering. Vilket år?

 • Förortslyftet. -Inga utsatta områden. Skarp lagstiftning och nya åtgärder inom fem områden. När är målet att uppnå detta

 • Nya kliv för att elektrifiera Sverige med stöd och forskning. Vilket år har L som mål för Elektrifierat resande?

 • Hur lång är vår nye partiledare Johan Pehrson?