0
0 / 7

Bonus message

  • Vad menas med att godset sintrar?

  • En skröjbrännings första del bränns normalt enligt följande...

  • Den vanligaste glasyringrediensen är...

  • Vad är chamotte?

  • Vad kan hända i bränningen om glasyren ligger för tjockt?

  • Vilken oxid ger grön färg?

  • Vad består en engobe vanligen av?