0
0 / 8

Bonus message

  • Vad såg Cantillon entreprenören som?

  • Vad var det Frank Knight pratade om att skildra?

  • Hur såg Adam Smith på entreprenören?

  • Vad skiljdes mellan Schumpeter & Baumols åsikter kring Schumpeters ursprungliga teori. Vilket påstående stämmer?

  • Hur såg Kirzner på entreprenören?

  • Vilken ansats la David McClelland på entreprenörskap?

  • Vilka 5 fall är de som Schumpeter menar bidrar till ekonomisk utveckling och är nya kombinationer (innovation)?

  • Vilka 3 definitioner skiljer sig med William Baumols teori.