0
0 / 27

Bonus message

 • Kartans färger: Vilken färg markerar skog?

 • Kartans färger: Gul färg markera...

 • Kartan färger: Tomtmarker markeras med

 • Kartans färger: Höjdskillnader markeras med ..

 • Regler vid orientering: Får man använda GPS?

 • Får man simma över en sjö om en kontroll är på andra sidan?

 • Måste man ta kontrollerna i rätt ordning?

 • Höjder: En höjd markeras med bruna ringar. Desto fler ringar betyder ..

 • Höjder: Vad betyder ekvidistans?

 • Passa kartan: Vad betyder det att man passar kartan?

 • Passa kartan: Åt vilket håll pekar alltid nålan i kompassen åt?

 • Vad betyder tecknet?

 • Vad betyder tecknet?

 • Vad betyder tecknet?

 • Vad betyder tecknet?

 • Vad betyder tecknet?

 • Vad betyder tecknet?

 • Vad betyder tecknet?

 • Vad betyder tecknet?

 • Vad betyder tecknet?

 • Vad betyder tecknet?

 • Vad betyder den orange färgen?

 • Vad betyder tecknet?

 • Vad betyder tecknet?

 • Får man springa över tomtmarker?

 • Vad använder man för att passa kartan?

 • Vad har byggnader för färg på kartan?