0
0 / 9

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/9 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Vad heter hudens tre lager?

  • Vilka är hudens uppgifter?

  • Vilka är skelettets uppgifter?

  • Hur många ben finns i människokroppen?

  • Röd benmärg finns i

  • Ryggraden

  • Vad behöver muskler för att kunna arbeta

  • Bra samarbete mellan lungor, hjärtat, blodet och blodkärlen är

  • Glattmuskulatur är