0
0 / 17

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/17 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • ELSÄK FS 2006:1 ersätts av

 • ELSÄK FS 2006:1 ersätts av

 • ELSÄK FS 2006:1 upphörde

 • ELSÄK FS 2008:1 byter namn till

 • ELSÄK FS 2022:1 trädde i kraft

 • ELSÄK FS 2022:1 handlar om

 • Kravet på jordfelsbrytare togs bort från ELSÄK FS 2022:1 för att

 • ELSÄK FS 2008:3 byter namn till

 • Kravet på ELSÄK FS 2022:3 på att innehavaren ska dokumentera kontrollrutinerna gäller ej

 • ELSÄK FS 2022:3 gäller

 • ELSÄK FS 2008:2 byter namn till

 • ELSÄK FS 2008:2 handlar om

 • ELSÄK FS 2022:2 handlar om

 • Vilken som ansvarar för föreskrifter

 • När ELSÄK FS 2006:1 upphörde kom ut en bok som heter

 • EvA är förkortning för

 • EvA gäller bara för