0
0 / 13

Bonus message

 • Vad betyder korsfästning?

 • Vad betyder ordet "Ståthållare"?

 • Foto av

  Vem var Ståthållaren som Jesus fördes till?

 • Foto av marcwitzel / CC BY-SA

  Vad hette platsen där Jesus korsfästes?

 • Vad bestod piskan av som Jesus blev piskad av?

 • Jesus och ..... rövare blev korsfästa samtidigt.

 • En fånge frigavs alltid under påsken, vad hette den fången?

 • Vad betyder ordet "häda"?

 • Vad blev Jesus klädd i när han blev lämnad till soldaterna?

 • Hur sattes Jesus upp på korset?

 • Vad hände när Jesus dog på korset?

 • Vad hette personen som ville begrava Jesus?

 • Vem hade gjort Jesus grav?