0
0 / 23

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/23 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Vad skrev Sapfo?

 • När var Antiken?

 • Vad skrev Homeros?

 • Vilken Disneyfilm är inspirerad från Antikens Grekland?

 • Varför var antikens litteraturen på vers?

 • När vad Medeltiden?

 • Vilka hade mest makt under medeltiden?

 • Vad skrev Dante Alighieri?

 • Vilken genre skapades, genom Boccaccio, under medeltiden?

 • En av Islands stora författare under 1200-talet (medeltiden?)

 • Vilken genre är idag mycket inspirerad av medeltiden?

 • Vad betyder renässansen?

 • Vem var Don Quijote? (Renässansen)

 • Vem var en av de största dramatikerna i England under renässansen?

 • Några kända pjäser skrivna av författaren i föregående fråga

 • Fick kvinnor spela kvinnoroller i pjäser under renässansen?

 • När var upplysningen?

 • Upplysningens grundtankar kom ifrån..

 • Varför är Carl Von Linné en typisk ”upplysningsman” ?

 • När var romantiken? 1000-talet

 • Romantiken kom som en ”motkraft” till upplysningen som hade fokuserat på vetenskap. Nu skulle litteraturen handla om….

 • Även denna genre blev stor under romantiken

 • Bok som skrevs av Mary Shelley under romantiken