0
0 / 17

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/17 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Det gäller alltid att P(E union F) = P(E) + P(F snitt E^c). Vilket av sannolikhetsaxiomen behöver man för att visa det?

 • Det gäller alltid att P(E^c) = 1 - P(E). Vilket av sannolikhetsaxiomen behöver man inte utnyttja för att visa det?

 • Om P(F) > 0 och E snitt F = tomma mängden, så följer att P(E|F)=0. Påståendet är

 • Låt FX(x) vara fördelningsfunktionen för den stokastiska variabeln X. Vilken fördelningsfunktion har variabeln Y=aX+b,

 • Binomialfördelning är ett specialfall av hypergeometrisk fördelning. Påståendet är

 • Urna 10 R och 10 B kulor. Dra 1 kula, anteckna och kasta. låt X beteckna antal R kul vi kastat. Är X bin-fördelad?

 • Sjöer blir till is någon gång under vintern med sannolikhet 0.2 obe varje år. Antalet år tills is syns ges av

 • pers skriver obe upp sig med slh 0.7 och gruppen behöver 100 underskrifter. Vilken fördelning, hur många behövs frågas

 • Är för-första-gångenfördelningen ett specialfall av negativ binomialfördelning?

 • Är binomialfördelning ett specialfall av Poissonfördelning?

 • Låt X vara en stokastisk variabel med väntevärde 4. Definiera p4=P(X?4) och p8|4=P(X? 8|X? 4). Vad gäller?

 • Om A och B är två områden i (x,y)-planet med samma area, så gäller alltid att P((X,Y) tillhörandA)=P((X,Y) tillhörandeB)

 • Välj först ett tal X på måfå ur mängden {1,2,3,4,5,6\. Välj sen Y på måfå bland de tal som är ? X. Är X och Y oberoende?

 • Om X\simBin(100, 0.005), så approximeras dess fördelning väl av

 • Om X\sim Bin(100, 0.5), så approximeras dess fördelning väl av

 • Om X\sim Bin(5, 0.5), så approximeras dess fördelning väl av

 • Om X\sim Bin(1000, 0.05), så approximeras dess fördelning väl av