0
0 / 20
Foto av egevad, per / CC BY

Bonus message

 • Hur många muslimer finns det i världen?

 • Foto av agoolapulapu / CC BY

  När räknas man som muslim?

 • Foto av missmei / CC BY-SA

  Vad kallas denna vers: "Det finns ingen gud utom Gud, och Mohammed är hans profet"

 • Foto av SFB579 Namaste / CC BY

  Mohammed föddes i staden Mecka. Vad stämmer mer om honom?

 • Koranen består av:

 • Foto av Sebastian Baryli / CC BY

  Man måste följa de fem pelarna för att vara muslim

 • Foto av whologwhy / CC BY

  Minst en gång i livet ska de som har möjlighet (och råd) åka till Mecka. Detta kallas för:

 • Foto av S@ndrine Néel / CC BY

  Vissa länder baserar sina lagar på Koranen och Haditherna. Vad kallas dessa lagar?

 • Hur många procent tillhör varje riktning?

 • Foto av agoolapulapu / CC BY

  Var är islam som störst?

 • Foto av Luxerta / CC BY-SA

  Vilken är muslimernas helgdag?

 • Foto av Internet Archive Book Images / CC BY-SA

  Varför delades islam i två riktningar när Mohammed dog?

 • Islam är en "praktisk" religion. D.v.s. att det finns många regler kring vad man får ha på sig, äta, hur man ska vara

 • I många muslimska länder har man en annan tidräkning. Vilket århundrade är det där nu?

 • Foto av oatsy40 / CC BY

  Vem leder gudstjänsten?

 • Foto av MEDIODESCOCIDO / CC BY

  Muslimer tror inte på att Jesus har funnits.

 • Vad händer efter döden enligt många muslimer?

 • Foto av nahid-v / CC BY

  När grundades islam?

 • Foto av tuusik / CC BY

  Vad kallas Mohammeds vanor, som många försöker efterlikna och efterleva?

 • Vilket begrepp stämmer bäst in på islam?