0
0 / 5

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/5 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Vilket av följande påstående är korrekt? Atomer hos två isotoper har:

  • Vad innebär begreppet elektronegativitet?

  • Molekyler som är dipoler har vissa speciella egenskaper. Vilket av nedanstående påståenden gäller INTE alla dipoler?

  • Vad består ett buffertsystem av?

  • Vilket alternativ är korrekt? Jonföreningar är i regel: