0
0 / 16

Bonus message

 • Var finns arvsmassan?

 • Foto av Biomedicinskanalytiker.org /

  I vilka celler finns arvsmassan?

 • Foto av MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) / CC BY

  Vad kallas molekylen som arvsmassan består av?

 • Foto av twid / CC BY-SA

  Har alla celler samma DNA?

 • Foto av lesliemiperry / CC BY-SA

  Vad är en kromosom?

 • Vad är en gen?

 • Vilka uppgifter har gener?

 • Vad består DNA-molekylen av?

 • Vilken uppgift har proteiner?

 • Vad består proteiner av?

 • Vilka är de 4 kvävebaserna i DNA?

 • Vilka kvävebaser hör ihop?

 • Vilka kvävebaser hör ihop?

 • Hur många olika gener har vi människor?

 • Vilken funktion har "överskotts-DNA"?

 • Vad är det som gör att inte alla celler i kroppen blir likadana?