0
0 / 9

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/9 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

  • Med hur många människor ökade Järfällas befolkning mellan 1960 och 1970?

  • Miljonprogrammet var ett program för bostadsbyggande i Sverige 1965–1975. Varför kallas det miljonprogrammet?

  • På 1970-talet arrangerade Järfällas lokal motionsråd aktiviteter i kommunen. Vilken dans dansas här?

  • 1962 öppnade Järfällas första fritidsgård sina dörrar för det växande antal ungdomar i kommunen. Vad hette den?

  • Studenter från Jakobsbergs folkhögskola demonstrerade flitigt under den här tiden. Vilket år var Apartheid helt avskaffa

  • Vilken plats ser vi här 1959?

  • Vilken plats ser vi här 1959?

  • Med hur många människor ökade Järfällas befolkning mellan 1960 och 1970?