0
0 / 15
Foto av AlejandroAndres / CC BY

Bonus message

 • Foto av AlejandroAndres / CC BY

  Aber betyder

 • Absurd betyder

 • Accent betyder

 • Adekvat betyder

 • Affekt betyder

 • Altruist betyder

 • Anföra betyder

 • Anfäkta betyder

 • Baluns betyder

 • Barm betyder

 • Beakta betyder

 • Chiffer betyder

 • Charta betyder

 • Debil betyder

 • Delikat betyder