0
0 / 22

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/22 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Det är en grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt t.ex Sverige

 • Det är en sammanhållning som beskriver hur samhället ska fungera.

 • När en person skriver olika regler på ett papper som t.e.x i skolan där läraren skriver upp klassrumsregler osv.

 • Är skrivna regler som gäller alla som bor i Samhället eller landet.

 • Kan uppstår när grupper möts från olika länder.

 • Folkstyre, alltså att det är folket i landet som bestämmer.

 • Det betyder att det är en eller ett fåtal personer som styr/har makt i landet.

 • Innebär att olika filmer, böcker, Tv-program granskas av olika myndigheter innan de kommer ut.

 • Alla svenska medborgare som är 18 år eller äldre har en rösträtt.

 • Allemansrätten är olika regler som finns i naturen som att var och en har rätt att vistas i naturen och plocka blommor

 • Betyder att alla är med och fattar besluten även genom omröstningar. Som i skolan

 • Man röstar på en person eller grupp som representerar något som röstar i politiska beslut.

 • De bestämmer vilka lagar det ska vara i Sverige.

 • De ser till att lagarna genomförs.

 • hjälper regeringen som ser till att vi följer reglerna

 • Regeringsformen Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen Successionsordningen

 • Att alla är lika inför lagen.

 • Det är till för att skydda folk från övergrepp från de som har makten.

 • Tar hand om brottmål, adoptioner.

 • Hit kommer man om man ska överklaga i tingsrätten.

 • Det är en domstol som prövar beslut som tagits i hovrätten.

 • Det är en dom som faller och även en vägledning för tingsrätten och hovrätten om hur man ska döma i framtiden.