0
0 / 21

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/21 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Facket & arbetsgivaren har kollektivavtal och båda vill göra ett avsteg från avtalet. Vad är sant gällande detta?

 • Företaget AB ger en anställd - ej facklig medlem, mer i lön än övriga fackligt anslutna.Mellan vilka parter är det rätt?

 • Armin är medlem i facket, men är missnöjd och lämnar facket. Hur länge är han personligen bunden av kollektivavtalet?

 • Företaget AB knoppar av del av verksamheten & viss personal hamnar i nya bolaget & får nytt kollektivavtal. Vad gäller?

 • Arbetsgivare ingår kollektivavtal med två olika fackförbund inom samma kollektivavtalsområde, vilket avtal gäller?

 • Facket och företaget AB blir oense kring semesterförmåner och dem kommer ingen vart. Är det OK att vidta stridsåtgärder?

 • Vid arbetsintervju så frågar arbetsgivaren om den arbetssökande tänkt skaffa barn & vara föräldraledig? Är detta OK?

 • En arbetsgivare väljer bort en handikappad vid en intervju ? Är detta OK?

 • Arbetsgivaren vill att en anställd ska sluta bära slöja. Har arbetsgivaren rätt?

 • Kan en arbetsgivare med upp till 10 anställda säga upp vem som helst om företaget har motivering. Vad är sant?

 • Ett litet företag ska säga upp folk. Enligt turordningslistan LAS så står ägarens dotter dock på tur. Vad är sant?

 • Får ett företag säga upp någon med endast en muntligt uppsägning? Vad är sant?

 • En butiksanställd stjäl lite från kassan och bli påkommen. Kan hen sparkas 2 månader senare trots inga fler incidenter?

 • I en jobb-annons sökes folk under 65 år. Det står angivet i annonsen varför jobbet inte passar äldre. Är detta OK?

 • En anställd som blivit uppsagd vänder sig till domstol. En långdragen tvist startar. Vad gäller under denna tviste-tid?

 • En anställd misstänks ha stulit från kassan. Vad kan hända nu?

 • Måste en arbetsgivare ange skäl till att en anställning avslutas?

 • Hur länge får en provanställning normalt vara normalt sett?

 • Får arbetsgivaren sparka en person som begått fel när som helst tiden efter att felet begåtts?

 • Får en arbetsgivare ha synpunkter på vad en tillsvidareanställd gör på sin fritid?

 • En löneförhandling bör alltid bara handla om lönens storlek?