0
0 / 20

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/20 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vilket år inleder det första världskriget och "Det korta århundradet"?

 • Vad kallas första världskriget med ett annat namn?

 • Vilka tekniska uppfinningar användes för första gången under första världskriget?

 • Vad heter historikern som har namngett 1900-talet som "Det korta århundradet"?

 • Hur många människor uppskattas ha dött under första världskriget?

 • När inträffade den ryska revolutionen som omformade Ryssland till Sovjetunionen?

 • I vilket land blev Francisco Franco diktator under mellanrkrigstiden?

 • När inleddes andra världskriget?

 • Hur många år var det mellan världskrigen?

 • Vilka var de fem segrarmakterna efter andra världskriget?

 • Mellan vilka stater rådde en bipolär maktbalans under kalla kriget?

 • Hur många människor uppskattas ha dött under andra världskriget?

 • Vilket hot levde människor i världen under till följd av kalla kriget?

 • Mellan vilka år inträffade det kalla kriget?

 • Vilken strömning ägde rum under 1940 - 1960-talen globalt?

 • Vilka två mellanstatliga organisationer grundades efter andra världskriget vars syfte var att bibehålla global fred.

 • Vad vann fotfäste globalt efter andra världskriget?

 • Vilken ekonomisk teori tillämpades i kapitalismens stater efter andra världkskriget?

 • Varför inträffade en global ekonomisk kris 1973?

 • Vilken strömning växte sig stark under andra delen av Det korta århundradet?