0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara resultat

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • Vilket år gick Sverige med i EU?

  • Vilka länder bildade EU?

  • EU-flaggan är blå med gula stjärnor. Vad symboliserar stjärnorna och hur många är de?

  • Vilket EU-land stred för sin självständighet mellan 1991 & 1995 samt är det senaste landet som har gått med i EU?

  • EU:s födelsedag är den 9 maj. Vem var det som den 9 maj 1950 lade fram den plan som anses vara början på dagens EU?

  • I vilken europeisk stad undertecknades det senaste fördraget som trädde i kraft år 2009?

  • Vad bestämmer hur mycket vi betalar i EU-avgift?

  • I vilken stad ligger EU-domstolen?

  • Ministerrådet beslutar om EU:s lagar. Vilka sitter i Ministerrådet?

  • Vad gör EU-nämnden i Sveriges riksdag?