0
0 / 44

Bonus message

 • Vad heter huvudstaden i Sverige?

 • Vad heter huvudstaden i Nederländerna?

 • Vad heter huvudstaden i Andorra?

 • Vad heter huvudstaden i Turkiet?

 • Vad heter huvudstaden i Grekland?

 • Vad heter huvudstaden i Tyskland?

 • Vad heter huvudstaden i Schweiz?

 • Vad heter huvudstaden i Slovakien?

 • Vad heter huvudstaden i Belgien?

 • Vad heter huvudstaden i Ungern?

 • Vad heter huvudstaden i Rumänien?

 • Vad heter huvudstaden i Moldavien?

 • vad heter huvudstaden i Irland?

 • Vad heter huvudstaden i Finland?

 • Vad heter huvudstaden i Ukraina?

 • Vad heter huvudstaden i Danmark?

 • Vad heter huvudstaden i Portugal?

 • Vad heter huvudstaden i Slovien?

 • Vad heter huvudstaden i Storbritannien?

 • Vad heter huvudstaden i Luxemburg?

 • Vad heter huvudstaden i Spanien?

 • Vad heter Huvudstaden i Vitryssland?

 • Vad heter Huvudstaden i Monaco

 • Vad heter Huvudstaden i Ryssland?

 • Vad heter Huvudstaden i Cypern

 • Vad heter Huvudstaden i Norge?

 • Vad heter huvudstaden i Frankrike?

 • Vad heter huvudstaden i Tjeckien?

 • Vad heter huvudstaden i Island?

 • Vad hetere huvudstaden i Lettland

 • Vad heter huvudstaden i Italien?

 • Vad heter huvudstaden i San marino

 • Vad heter huvudstaden i Bosnien-Herzegovina

 • Vad heter huvustaden i Nordmakedonien?

 • Vad heter huvudstaden i Bulgarien

 • Vad heter huvudstaden i Estland

 • VAd fheter huvudstaden i Albanien?

 • Vad heter huvudstaden i Lichtenstein

 • Vad heter huvudstsaden i Malta?

 • Vad heter huvudsteden i Vatikanstaten

 • Vad heter huvudstaden i Litauen?

 • Vad heter huvudstaden i Polen?

 • Vad heter Huvudstaden i Österrike?

 • Vad heter Huvudstaden i Kroation