0
0 / 37

Bonus message

 • Foto av rabiem22 / CC BY

  Vilken negativ miljöeffekt bidrar trafik INTE till?

 • Foto av subblicious / CC BY

  Vilken av dessa är INTE en nivå vilken man pratar om miljöproblem på?

 • Foto av timkas23 / CC BY

  Vad menas med globala miljöproblem?

 • Foto av Pietro Zuco / CC BY-SA

  Vad menas med regionala miljöproblem?

 • Foto av tokyosucks / CC BY

  Vad menas med lokala miljöproblem?

 • Foto av wolfsavard / CC BY

  Vad får den ökade mängden växthusgaser för konsekvenser?

 • Foto av the.Firebottle / CC BY-SA

  Vilken är den gas som mest påverkar växthuseffekten?

 • Foto av Jeffrey Beall / CC BY-SA

  Hur bildas koldioxid?

 • Foto av -Benedikt- / CC BY

  Vad är INTE ett fossilt bränsle?

 • Foto av Sean MacEntee / CC BY

  Vilka bränslen skapas av fossila bränslen?

 • Foto av HowardLake / CC BY-SA

  Vad är INTE ett exempel på förnybar energi?

 • Foto av GodsMoon / CC BY-SA

  Skapar förnybar energi koldioxid?

 • Foto av Martin Hesketh / CC BY

  Vad är INTE ett problem orsakat av kväveoxider?

 • Foto av John Loo / CC BY

  Vad är problemet med att kväveoxiderna sänker pH-värdet?

 • Foto av Chris.L.Dodds / CC BY-SA

  Vad är problemet med övergödning i haven som orsakas av kväveoxider?

 • Foto av Nova Kennedy / CC BY-SA

  Vad är problemet med övergödning på land i naturen som orsakas av kväveoxider?

 • Foto av wuestenigel / CC BY

  Vad är problemet med det marknära ozonet?

 • Foto av carolinqua / CC BY

  Vilken del av bilen minskar mängden farliga avgaser dramatiskt?

 • Foto av CAJC: in the PNW / CC BY-SA

  Minskar katalysatorn mängden koldioxid som bilar släpper ut?

 • Foto av paulscott56 / CC BY-SA

  Vad är INTE ett sätt som avgaser kan skada oss människor på?

 • Foto av andrewmalone / CC BY

  Vad ska du se upp för om du har en moped utan katalysator?

 • Foto av rvacapinta / CC BY

  Varför är koloxiden (kolmonoxiden CO) farlig?

 • Foto av HamburgerJung / CC BY-SA

  Hur påverkar koloxid kroppen?

 • Foto av @LIQUIDBONEZ / CC BY-SA

  Vilket av dessa är INTE ett sätt som buller påverkar oss?

 • Foto av Alex Graves / CC BY

  Vad är den största insats du kan göra för miljön?

 • Foto av cogdogblog / CC BY

  Vilket är det bästa valet av fordon för miljön?

 • Foto av leighklotz / CC BY

  Vad är INTE en av fördelarna med el-fordon?

 • Foto av Frank de Kleine / CC BY

  Vad är en nackdel med el-fordon?

 • Foto av dok1 / CC BY

  Vad har äldre mopeder för slags motor?

 • Foto av dbraaten / CC BY-SA

  Vad är INTE en negativ sak med tvåtaktsmotor?

 • Foto av sylvar / CC BY

  Hur kan man skada miljön ännu mer med en tvåtaktsmotor?

 • Foto av taylor.a / CC BY

  Varför är en fyrtaktsmotor bättre för miljön?

 • Foto av Cristiano Betta / CC BY

  Vad för grej gör att de skadliga utsläppen minskar ännu mer, om man har fyrtaktsmotor?

 • Foto av Not So Dusty / CC BY

  Vad är en ytterligare fördel med att spara på miljön?

 • Foto av terminallychll / CC BY

  Vad menas med miljöanpassad körning?

 • Foto av jollyUK / CC BY

  Vad är INTE ett sparsamt tips?

 • Foto av free pictures of money / CC BY

  Vad är INTE ett sparsamt tips del 2?