0
0 / 13

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/13 frågor.

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Var går gränsen mellan Europa och Asien?

 • Vad heter bergskedjan mellan Sverige och Norge?

 • Vad heter Europas högsta berg?

 • Vad heter Europas största sjö och vilket land ligger den i?

 • Vilka är Europas tre största länder?

 • Vad heter de Baltiska länderna?

 • Vilka fem länder ingår i Norden?

 • Varför bildades Europeiska unionen (EU)?

 • Hur många länder är medlemmar i EU?

 • Nämn fem områden som man samarbetar om inom EU.

 • I vilken europeisk huvudstad ligger EU:s högkvarter?

 • I vilket europeiskt land finns flest människor?

 • Vilka länder ligger i Nordeuropa?

 • Vilka länder ligger i Västeuropa?

 • Vilka länder ligger i Centraleuropa?

 • Vilka länder ligger i Sydeuropa?

 • Hur många människor bor det i Europa?

 • Vad är en metropol?

 • Nämn fyra metropoler i Europa.

 • Vilka tre världsdelar skiljer Medelhavet åt?

 • Vilka är Europas tre längsta floder?

 • Nämn fyra stora europeiska bergskedjor samt ange var de ligger

 • Vilka är medelhavets fyra största öar?

 • Fördelar med EU (flera svar är rätt)

 • Nackdelar med EU (många är rätt!)