0
0 / 20

Bonus message

 • Vilka är dem fyra räknesätten?

 • Vad av följande är Ohms lag?

 • Vilken enhet används när vi mäter ström?

 • Vilken enhet anges när vi mäter spänning?

 • Viken enhet Används när vi mäter resistans?

 • När strömmen flyter i endast en riktning pratar vi om?

 • Vad är korrekt gällande frekvens?

 • Vilken frekvens är den vanligast förekommande i Europa på vårt elnät?

 • Vad är en Isolator?

 • Är Silver och koppar bra ledare?

 • Vad behöver vi känna till för att räkna ut en lednings resistans?

 • Vad behövs för att vi ska få en ström att flyta?

 • Sambandet mellan spänning, resistans och ström kallas för vadå?

 • Vad är avgörande för effekten?

 • Två resistorer på 50 ohm styck kopplas i serie med varandra. vad blir deras totala resistans?

 • två resistorer på 50 ohm styck kopplas parallellt med varandra, vad blir deras totala resistans?

 • Vad betecknar U?

 • Vad betecknar I ?

 • Vad betecknar R ?

 • Vad betecknar P ?