0
0 / 32
Foto av ToShU / CC BY-SA

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/32 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • När är det förbjudet att använda dubbdäck? (Om inte vinterväglag råder)

 • Får skolpatruller stoppa trafiken?

 • Det är vinterväglag. Måste bil och släpvagn ha dubbdäck båda två?

 • En personbil bogserar en annan personbil. Hur fort får dom köra?

 • Får cyklister (och mopedister) köra om på höger sida?

 • Hur stor del av synfältet utgörs av periferiseendet?

 • Vad gör katalysatorn?

 • Kan avfarten på en motorväg ligga till vänster?

 • När är den fria höjden såpass hög att inget förbudmärke behövs?

 • När dör flest fotgängare i trafiken?

 • Ska du köra snabbt eller långsamt över en järnvägskorsning?

 • Behöver du stanna innan du passerar en järvägskorsning?

 • Du kör på en väg med 2 markerade körfält i din riktning. Vilket körfält ska du välja, om högsta tillåtna hastighet är 70

 • Din bil är av årsmodell 2014 och senaste besiktningen var 4 april 2020. När måste du senast besikta bilen igen?

 • Hur mycket starksprit (40 %) motsvarar 100 cl folköl med 3,5 volymprocent alkohol?

 • Du ökar hastigheten från 30 km/h till 90 km/h. Hur påverkas bromssträckan?

 • Vilken är gränsen för grovt rattfylleri?

 • Varför bör däcken som har det bästa vägreppet vara monterade back?

 • Vad innebär det när skylten "Förbjud mot trafik med fordon" har tillägstavlan "Gäller genomfart"?

 • Varför ska bromsvätskan bytas ut med några års mellanrum?

 • Det står en polis med ryggen mot dig men armen rakt ut och handflatan vänd från dig. Vad innebär det?

 • Du kör i en fordonskö inom tätbebyggt område. Vad är särskilt viktigt?

 • På vilken plats är det tillåtet att stanna men inte parkera?

 • Vad är sant vid vinterväglag?

 • Du har fått motorstopp. Vid vilken högst tillåtna hastighet är du skyldig att sätta ut en varningstriangel?

 • Vad är maxhastigheten för en tung buss som har tillgång till bilbälten?

 • Vilka fordon får passera märket?

 • Vilka fordon får passera märket?

 • Vad innebär detta vägnummermärke?

 • Vad innebär detta vägmärke?

 • Du har pumpat upp ett tryck på bromspedalen och startar motorn. Bromspedalen sjunker något, vad innebär detta?

 • Du kör in på ett gångfartsområde. Får du parkera här?