0
0 / 21

Bonus message

 • Vad är det som bestämmer vilken sida som är primärsida och sekundärsida på en transformator?

 • Vilken spänning är alltid märkspänning? (Huvudspänning eller fasspänning)

 • Beskriv hur ett kortslutningsprov går till på en transformator

 • Hur benämns tomgångsförluster och belastningsförluster

 • Hur benämns en transformators märkeffekt?

 • Vad menas med en transformators omsättning?

 • Vad menas med en fulltransformator?

 • Vad menas med en spartransformator?

 • Vilken är den vanligaste användningen för asynkronmaskinen?

 • Vilken bokstav står för eftersläpning?

 • Hur stor brukar eftersläpningen ungefär vara hos en asynkronmotor?

 • Hur stor kan startströmmen bli hos en asynkronmotor?

 • Hur beräknas asynkronmotorns verkningsgrad?

 • Varför använder man Y/D start?

 • Hur påverkas momentet vid Y/D start?

 • Hur mycket reduceras startströmmen vid Y/D start?

 • Hur varvtalsreglerar man en likströmsmotor?

 • Hur varvtalsreglerar man en växelströmsmotor?

 • Förklara funktion och arbetssätt för Likriktare

 • Förklara funktion och arbetssätt för Växelriktare

 • Förklara funktion och arbetssätt för Frekvensomriktare