0
0 / 15

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/15 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Dela med någon du känner

Gör ett eget quiz!

Bonus message

 • Vad kallas ett passaersystem där all logik finns i kodavläsaren ?

 • Vilket av påstående är fel med passersystem ?

 • Ett system som denna använd vid ?

 • Centralenhetens uppgift är att...

 • Vilken typ av lås är vanligast på hotell?

 • Vilken typ av lås är det här ?

 • Vad brukar vara vanligt mänskligt beteende när ett brandlarm hörs ?

 • Varförär ett cylinderlås bättre än ett tillhållarlås?

 • Vem är ansvariga för distribution av trygghetslarm?

 • Hur många nödutgångar måste det finnas i en lokal där människor vistas mer än tillfälligt. Tex en biograft, Festlokaler

 • Foto av Paul Keller / CC BY

  Av dessa 4 påstående kring viktiga frågor vid en projektering har 1 felaktig smugit sig in?

 • Vilken kodläsare är bästa alternativ för en skola, exempel till Astar?

 • Foto av Marie Axelsson / CC BY-SA

  Vad gäller vid val av kablar för installation ?

 • Foto av CreditDebitPro / CC BY

  Skillnaden mellan analog och digital vakt ?

 • Vad används en sådan här till ?