0
0 / 28

Bonus message

 • Jag trivs inte längre på mitt arbete. Det är monotont. Hatar produkterna vi säljer. Stör mig även på kollegorna

 • Tid är pengar Pengar är fruktsamma då de kan skapas på nytt och

 • Gud är något vi har skapat och tappat kontroll över.

 • Det finns ett samförstånd i samhället vilket skapar balans

 • Lagboken finns för att hjälpa oss att ha

 • Hur upprätts konsensus i praktiken

 • Ett störande moment i samhället leder till

 • Det råder konflikter i samhället pågrund av

 • Dessa bor i slitna lägenheter. Bor i slumområden, saknar högre utbildning och har dåliga löner

 • Karl Marx var en

 • Karl Marx 3 centrala begrepp

 • Två olika filosofiska synsätt som Karl Marx ville förena.

 • Rätt historiskt kontext

 • 3 typiska saker om kapitalism enligt Marx

 • Med ekonomisk makt kan kapitalisterna få

 • 2 nya samhällsklasser kom till och dessa var

 • Skillnaden mellan djur och människa

 • Människans livskvalitet är

 • Religion är som ett opium för folket

 • Ju längre tid det tar för oss att skapa en produkt desto dyrare blir produkten

 • Vi producerar mer än vad vi får i lön

 • Om jag jobbar i 8 timmar så får jag enbart betalt för 5 timmar. Resterande 3 timmar är vinst

 • För att ändra toppen måste det ske förändring i botten

 • Vilka sociala relationer vi har? (Pyramiden)

 • Hur långt har vi kommit Med vår utveckling i landet? (Pyramiden)

 • För att kunna studera människan så måste vi förstå människa. -

 • Människan är förnuftig, vi agerar efter våra värderingar. Erik och moral styr hur vi agerar.

 • Målet är det viktigaste, konsekvenserna av min handling är det centrala