0
0 / 53

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/53 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

 • Vad har mätdon för uppgift?

 • Vad av följande är exempel energibärare?

 • Om vi tänker oss att ett kärnkraftverk producerar 65 TWh på ett år. Hur många GWh motsvarar detta?

 • Hur många Watt är 35 kW ?

 • Är Rörelseenergi, Kemiskenergi, Strålningsenergi, Elenergi och lägesenergi olika typer av energiformer?

 • Är Basenergi, Kraftenergi och Newtonenergi exempel på energiformer?

 • Allting som innebär någon form av rörelse kan man förenklat kalla energi. Är detta påstående sant?

 • Rörelseenergin hos en kropp som har en given hastighet är lika stor som arbetet som krävdes för att nå den hastigheten.

 • Standardenheten för att mäta energi är Joule.

 • All energi på jorden har sitt ursprung från Solen?

 • Standardenheten för att mäta mängden energi är watt?

 • En kropp innehåller lika mycket energi oavsett om det är lågt eller högt placerat?

 • Ett en-fas värmeelement står igång i en timme. Vilket är mest sant gällande dess troliga förbrukning under en timme?

 • Vilket av följande alternativ är det mest energimässigt effektiva för att värma en liter vatten?

 • För att förhindra problem i en källarkonstruktion bör man göra vadå?

 • Vad kan kondens bidra med?

 • Vilket värmesystem är vanligast i villor?

 • Vad gör en cirkulationspump?

 • Förnybara bränslen som är producerade av levande organismer är vadå?

 • Är ved dyrt och miljöfarligt? Är El ett billigt och bra sätt att värma upp hus på?

 • är pellets ett biobränsle?

 • är pellets ett biobränsle?

 • är pellets ett biobränsle?

 • En jordvärmepump tar värme från marken och transporterar den in i huset. Är detta påstående sant?

 • En jordvärmepump tar värme från marken och transporterar den in i huset. Är detta påstående sant?

 • Kan flera olika system användas för att värma upp varmvatten?

 • Vilken är den mest använda energikällan i världen?

 • Vilka är dem största elproducenterna av energi i Sverige?

 • När Uran är bearbetat och mängden U235 har ökats säger man att Uranet har?

 • Vilket av följande kol-sorter har det högsta energiinnehållet?

 • Vilket av följande kol-sorter har det högsta energiinnehållet?

 • Vilket av följande kol-sorter har det lägsta energiinnehållet?

 • I ett kärnkraftverk så delar man på atomkärnor för att få ut energi. vad kallas detta för?

 • Vilket är det vanligaste bränslet i fjärrvärmeverk idag?(Svenska)

 • Vad kan produceras i ett fjärrvärmeverk?

 • Vilken gas kan bära störst energi?

 • Vad händer med kokpunkten om trycket sänks under normalt lufttryck?

 • Kan miljöpåverkan påverka hela jorden?

 • Vilken av följande växthusgaser har högst GWP?

 • Vilken är den växthusgas som släpps ut i störst omfattning?

 • Vad är miljöbalken?

 • Varför har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra länder?

 • Vad har mätdon för uppgift?

 • Vad har styrdon för uppgift?

 • Vad gör en regulator?

 • Vad är PT100, Termistor och Värmekamera olika exempel på?

 • Hur kan man mäta nivå?

 • Vad används skjutspjäll och kulventiler till?

 • Vilka av följande ventiler lämpar sig bäst som reglerventiler?

 • Vad menas med Är-värde

 • Vad är börvärde i en process?

 • vid vilken felström ska en jordfelsbrytare för personskydd lösa ut?

 • I vilken ordning ska följande ske vid en elolycka?