0
0 / 17

Bonus message

 • Världens största kraftverk finns i Kina. Vad är detta för typ av kraftverk?

 • Vilket land har de högsta utsläppen av koldioxid av alla länder?

 • Vad är förnybar resurs för något?

 • En mobiltelefon utgör en produkt som är väldigt svår att återvinna. Varför?

 • Hållbarhet utveckling indelas i tre dimensioner. Vilka är dessa?

 • Vad innebär förkortningen "LCA" för och vad innebär det?

 • Vad kallas gaser som har förmågan att absorbera en del av den värmestrålningen som planeten jorden avger?

 • Vad är fossila bränslen för något?

 • Vad menar vi med återvinning?

 • Vad kallas miljöbilen som körs på både el och flytande drivmedel och som kan laddas med sladd till ett eluttag?

 • En sort av energiteknik som kan ge obegränsat med el och värme till låg kostnad. Vilken typ av teknik är detta?

 • Vad är kraftvärmeverk?

 • Jorden brukar kallas för "vattenplanet" så är vattenbrist ett problem. Hur stor andel färsk vatten utgörs på jorden?

 • Tillgång till elektricitet är en faktor som har stor påverkan på människors livskvalitet. Hur många människor saknar el?

 • Hur många liter vatten behöver bonde konstbevattna sin fodermark för att producera 1 kg nötkött?

 • Hur många meter räknar man med att den globala havsnivån skulle stiga om grönländska inlandsisen skulle försvinna?

 • Ny sort elnät håller på att utvecklas, med modern datorteknik ska vara möjligt för el att kunna flöda.Vad kallas elnät?