0
0 / 10

Bonus message

 • Hur mycket land utgör infertile.( ofruktbar land yta)

 • Hur mycket utgör arable land(åkermark) av allt land?

 • vilka 5 Markfördelning finns det? En av dem är arable land(arable land)

 • Ska man använda mark i första hand till Bioenergi? Förklara gärna varför?

 • Vad är pellets , briketter, träflis och Pulverized (converted PC-boilers) exempel på?

 • Hur mycket land utgör infertile.( ofruktbar land yta)

 • Vad i denna bild (The Global Carbon Cycle) är det som gör att Koldioxiden i atmosfären ökar?

 • Foto av nillamaria / CC BY-SA

  Vilket ord söks med denna förklarning? Substance with a biological origin that has not been converted or contaminated.

 • Foto av Rui Ornelas / CC BY

  Ungefär hur stora energiförluster kan dålig lagring av biomassa leda till? (I månaden)

 • Foto av Tekniska museet / CC BY

  Vilken fordonstyp till antalet i Sverige går mest på Gas. Överlägset med ca 50 000 alla andra gemensamt ca 5 000