0
0 / 10

Totalt 0 poäng

Du svarade rätt på 0/10 frågor.
I highscorelistan hamnade du på plats 0/X

Spara highscore

Ditt resultat har sparats!

Gör ett eget quiz!

Dela med någon du känner

Bonus message

  • När omvandlades provinsialläkartjänster till distriktsläkartjänster?

  • När fick kvinnor börja studera till läkare i Sverige?

  • Var ligger Sveriges första vårdcentral?

  • Vilket av följande var inte en del av provinsialläkarens uppdrag i slutet av 1600-talet?

  • När genomfördes sjukronorsreformen som innebar att pat skulle betala fastpris för ett läkarbesök, som då var 7 kr?

  • När började man ge bedövning och smärtlindring till spädbarn som skulle opereras?

  • Vad hette den första kvinnliga läkaren i Sverige?

  • När uppkom ädelreformen, som innebar att kommunerna fick ansvar för all vård vid ålderdomshem och lokala sjukhem?

  • I början av 1900-talet byggde man sanatorier. Vilken patientgrupp var dessa främst tänkta för?

  • Var upptäcktes de första fallen av spanska sjukan i Sverige (5,8 milj) som skulle kosta ca 37 500 svenskars livet?